Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Dariusz Taradejna
Kancelaria Komornicza nr III w Łowiczu

Komornik Łowicz, Komornik apelcja łódzka
Komornik Łowicz - adres

ADRES

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna
ul. Krakowska 18
99-400 Łowicz

Komornik Łowicz - godziny pracy kancelarii

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek-Piątek: 8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek : 12:00 - 18:00

Komornik Łowicz - Kontakt

KONTAKT

Tel. +48 696 589 109
lowicz.taradejna@komornik.pl

Numer konta bankowego:
30 1600 1462 1869 1552 4000 0004

Komornik Sądowy Dariusz Taradejna Łowicz

Komornik Sądowy Dariusz Taradejna jest funkcjonariuszem państwowym podlegającym nadzorowi Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych i czynnościach nieegzekucyjnych, w tym w prowadzeniu egzekucji z nieruchomości, spraw alimentacyjnych, gospodarczych, zabezpieczeń i innych spraw z sektora finansowego. Czynności wykonywane są z polecenia państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

Obszar działania kancelarii obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu oraz obszar apelacji łódzkiej

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy to osoba powołana do wykonywania orzeczeń sądowych. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji komorniczych majątkowych, które mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika. Komornik jest również odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności związanych z egzekucją niepieniężną, takich jak eksmisje czy przymusowe oddanie rzeczy.

Czynności komornika na terenie Łowicza

Komornik sądowy działający na terenie Łowicza wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi właściwego Sądu Rejonowego. W ramach swojej działalności prowadzi on egzekucje komornicze, zarówno w postaci zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, jak i zajęcia ruchomości czy nieruchomości. Komornik współpracuje także z innymi instytucjami, takimi jak Urząd Skarbowy, banki czy organy administracji publicznej, w celu sprawnego wykonywania czynności zawodowych.

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii komorniczej?

Usługi komornika są niezbędne w sytuacjach, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z orzeczeń sądowych.Komornik pomaga w odzyskaniu należności poprzez zajęcie mienia dłużnika, zarówno ruchomego, jak i nieruchomego. Ponadto komornik może egzekwować alimenty, odszkodowania czy inne świadczenia pieniężne. W przypadku braku spłaty długu przez dłużnika, zajęte w toku postępowania egzekucyjnego mienie dłużnika może trafić na licytację komorniczą. Dzięki temu wierzyciel ma szansę odzyskać należne mu świadczenia.

Czy można wybrać komornika?

Każdy komornik działa na określonym terytorium, związanym z obszarem właściwości sądu rejonowego. Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzycielowi przysługuje prawo do wyboru Komornika na terenie całej Apelacji Łódzkiej. Wyjątek stanowią sprawy dotyczące nieruchomości, między innymi egzekucji, wydania czy wprowadzenia nieruchomości w posiadanie. W tych przypadkach czynności przeprowadza komornik właściwy dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość.

Systemy informatyczne w kancelarii Łowicz

Kancelaria komornika w Łowiczu korzysta z wielu systemów informatycznych ułatwiających prowadzenie spraw egzekucyjnych.
Podstawowe systemy używane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusza Taradejnę to:

CEPiK

CEPiK

CEPIK to system, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP).

PUE ZUS

PUE ZUS

Wysyłanie wniosków o udostępnienie danych o dłużniku oraz odbieranie odpowiedzi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Ognivo

OGNIVO

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką obsługę zapytań oraz zajęć egzekucyjnych drogą online, pomiędzy bankami a kancelarią komorniczą. Pozwala to na znaczne przyspieszenie wykonania zadań, który dotychczas odbywał się w formie papierowej.

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze tzw. "e-sąd"

Dzięki aplikacji EPU wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu e-sądu. Więcej informacji na: www.e-sad.gov.pl

CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce

CPD

Centrum Personalizacji Dokumentów

Dostęp do Centrum Personalizacji Dokumentów pozwala na elektroniczne składanie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.

CBDKW

Centralna baza danych ksiąg wieczystych

Dostęp elektroniczny do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego

Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE) - portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych

KOMORNIK ONLINE

KOMORNIK ONLINE

Elektroniczny bezpieczny szyfrowany dostęp dla wierzyciela za pośrednictwem systemu informatycznego.

Komornik Łowicz, Dariusz Taradejna
Kancelaria Komornicza nr III w Łowiczu

Dojazd do kancelarii komornika w Łowiczu

Komornik Łowicz - właściwość terytorialna

Komornik Sądowy w Łowiczu Dariusz Taradejna może prowadzić egzekucję na obszarze apelacji Łódzkiej.

Rewir działania kancelarii obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu.

W oparciu o wybór komornika z art. 10 ustawy o komornikach sądowych, Komornik Sądowy Dariusz Taradejna może prowadzić egzekucję na obszarze apelacji łódzkiej.

Więcej informacji >

Komornik Łowicz - doręczenia korespondencji

Doręczenia korespondencji przez komornika w Łowiczu

Jednym z zadań komornika sądowego jest doręczanie zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna dokonuje takiej czynności na terenie powiatu Łowickiego.

Więcej informacji >

Ważne linki:   Krajowa Rada Komornicza Sąd Rejonowy w Łowiczu Ministerstwo Sprawiedliwości

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna | RODO
Copyright(c) 2023. Niniejsze strony mają charakter informacyjny