Licytacje komornicze Łowicz

Komornik apelcja Łódzka, Komornik Łowicz - właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna przeprowadza licytacje komornicze, czyli publiczną sprzedaż ruchomości lub nieruchomości, które zostały przez niego zajęte w ramach egzekucji komorniczych. Licytacje przeprowadzane są w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji. Licytacje komornicze są organizowane przez komorników sądowych, którzy mają obowiązek dbać o ich prawidłowy przebieg oraz ochronę interesów zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Są one jawne i ogólnodostępne.

Licytacje komornicze w Łowiczu

Licytacje komornicze w Łowiczu i innych gminach znajdujących się na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu odbywają się zazwyczaj na otwartym posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Przed rozpoczęciem aukcji komornik ogłasza warunki licytacji, takie jak wysokość cen wywoławczych czy minimalne postąpienia. Następnie uczestnicy składają swoje oferty, a komornik przeprowadza licytację, przyjmując kolejne podwyższenia ceny. Licytacja trwa do momentu, gdy żaden z uczestników nie złoży wyższej oferty. Wówczas komornik ogłasza koniec licytacji i wskazuje osobę, której oferta była najwyższa.

Co podlega licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze obejmują zarówno nieruchomości, jak i przedmioty ruchome dłużnika. Nieruchomości to między innymi:

Ruchomości natomiast to przedmioty materialne, niebędące nieruchomościami. Zaliczają się do nich na przykład:

Bezskuteczna licytacja komornicza

Licytacja komornicza może okazać się bezskuteczna z różnych powodów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy nie zgłosi się na nią żaden uczestnik lub nikt nie złoży oferty spełniającej minimalne wymagania cenowe. Komornik może wówczas podjąć decyzję o odwołaniu licytacji i spróbować przeprowadzić ją ponownie w innym terminie.

Czym jest protokół opisu i oszacowania wartości nieruchomości?

Protokół opisu i oszacowania wartości nieruchomości to dokument sporządzany przez komornika sądowego. Dokument ten zawiera dokładny opis nieruchomości podlegającej licytacji, uwzględniający m.in. dane identyfikacyjne, powierzchnię, rodzaj zabudowy i sposób użytkowania. Ponadto protokół obejmuje również informacje o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących nieruchomości, takich jak służebności czy hipoteki. Wartość nieruchomości jest szacowana przez biegłego sądowego na podstawie analizy rynku oraz porównania z innymi podobnymi obiektami.

Komornik Łowicz - adres

ADRES

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna
ul. Krakowska 18
99-400 Łowicz

Komornik Łowicz - godziny pracy kancelarii

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek-Piątek: 8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek : 12:00 - 18:00

Komornik Łowicz - Kontakt

KONTAKT

Tel. +48 696 589 109
lowicz.taradejna@komornik.pl

Numer konta bankowego:
30 1600 1462 1869 1552 4000 0004

Ważne linki:   Krajowa Rada Komornicza Sąd Rejonowy w Łowiczu Ministerstwo Sprawiedliwości

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna | RODO
Copyright(c) 2023. Niniejsze strony mają charakter informacyjny