Egzekucje komornicze Łowicz

Komornik apelcja Łódzka, Komornik Łowicz - właściwość

W ramach prowadzonej działalności kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem egzekucji komorniczych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu. Egzekucje komornicze to niezwykle ważny element funkcjonowania prawa w Polsce, mający na celu zagwarantowanie spełnienia świadczenia należnego wierzycielowi. Zadaniem komornika sądowego jest pomoc w ściągnięciu należności od dłużnika, który nie wywiązał się z obowiązku uregulowania zobowiązań. Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego, którym może być np. prawomocny wyrok sądu, ugoda zawarta przed sądem czy nakaz zapłaty wystawiony przez sąd.

Egzekucje w Łowiczu

Proces egzekucji komorniczej przeprowadzanej przez Komornika Sądowego Dariusza Taradejnę w Łowiczu i okolicznych gminach rozpoczyna się od złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Następnie komornik analizuje dokumenty i sprawdza, czy spełnione są warunki niezbędne do przeprowadzenia egzekucji. Jeśli tak, podejmuje czynności mające na celu ściągnięcie długu.Należą do nich między innymi zajęcie wynagrodzenia, konta bankowego czy nieruchomości dłużnika. W trakcie egzekucji Komornik Sądowy Dariusz Taradejna jest zobowiązany do informowania zarówno wierzyciela, jak i dłużnika o podjętych działaniach oraz ich skutkach.

Komornik sądowy nie tylko ściąga długi, ale także dba o to, by prawa wierzyciela i dłużnika były przestrzegane. Ma on obowiązek działać szybko i skutecznie, zachowując jednak pełne poszanowanie przepisów prawa.

Komornik Łowicz - adres

ADRES

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna
ul. Krakowska 18
99-400 Łowicz

Komornik Łowicz - godziny pracy kancelarii

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek-Piątek: 8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek : 12:00 - 18:00

Komornik Łowicz - Kontakt

KONTAKT

Tel. +48 696 589 109
lowicz.taradejna@komornik.pl

Numer konta bankowego:
30 1600 1462 1869 1552 4000 0004

Ważne linki:   Krajowa Rada Komornicza Sąd Rejonowy w Łowiczu Ministerstwo Sprawiedliwości

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Dariusz Taradejna | RODO
Copyright(c) 2023. Niniejsze strony mają charakter informacyjny